Uncategorized

משה אסין-חסין

נעדרים🔍 משה אסין-חסין באוגוסט 1995 הושמעה בפני ועדת החקירה כהן-קדמי עדות מעניינת של שתי נשים בשם אפרת יהושוע וסימה מלכי. יהושוע ומלכי סיפרו לשופטי ועדת כהן-קדמי

קרא עוד »