משה אסין-חסין

באוגוסט 1995 הושמעה בפני ועדת החקירה כהן-קדמי עדות מעניינת של שתי נשים בשם אפרת יהושוע וסימה מלכי. יהושוע ומלכי סיפרו לשופטי ועדת כהן-קדמי על אחיהם, משה אסין-חסין, שנחטף בשנת 1951 ממעברת פרדס-חנה בה התגוררה אז משפחת אסין-חסין, כשעלתה לארץ. יהושוע ומלכי סיפרו בעדות שלהן כי אמם, אסתר אסין, הלכה לשירותים במעברה ביחד עם ילדתה הבכורה סימה, אמה החורגת והילד הקטן בן השנתיים, מוסא (משה). לפי עדותן של השתיים, הילד משה נעלם לפתע והשכנים שלהן במעברת פרדס-חנה דיווחו למשפחה כי ראו מכונית אמריקאית שחלפה לה במקום וחטפה את הילד משה. ומאז לא נודעו עקבותיו.

חוקרי ועדת כהן-קדמי חקרו את מקרה ההיעלמות הזה של הילד משה אסין-חסין ומצאו שהילד ככל הנראה יצא את גבולות המעברה לשדה ומת. כמו כן, מצאו חוקרי ועדת כהן-קדמי כי ברשימת הנפטרים הקבורים בבית העלמין של פרדס-חנה מצוי ילד אלמוני שנקבר בבית העלמין בפרדס-חנה כמה חודשים לאחר ההיעלמות המסתורית של הילד משה. חוקרי ועדת החקירה כהן-קדמי משוכנעים שזהו הילד משה אסין-חסין שמצא את מותו בשדה ונקבר בפרדס-חנה. כדי לוודא שאכן האלמוני הקבור בפרדס-חנה הוא הילד משה אסין-חסין יש צורך לפתוח את הקבר ולבצע זיהוי על-פי ה-DNA. אפרת יהושוע וסימה מלכי הגישו לאחרונה בקשה לבית המשפט כדי שיתאפשר להן לפתוח את הקבר ולנסות לזהות האם הילד הקבור בפרדס-חנה הוא אכן אחיהן, משה.

אבשלום בן-צבי בדק את הסיפור שמספרות האחיות אפרת יהושוע וסימה מלכי על היעלמות אחיהן משה ומצא כי הסיפור על המכונית האמריקאית, שהסתובבה במעברת פרדס-חנה וחטפה את הילד משה אסין, הוא סיפור חדש יחסית, שצץ לו לפתע בשנת 1995 ולא היה קיים לפני כן. בכל תיעוד המקרה הזה משנות החמישים לא הוזכרה אף פעם המכונית האמריקאית אלא בעיקר הוזכרה היעלמותו של ילד ממעברת פרדס-חנה וחיפושים נרחבים של משטרת ישראל, שהסתיימו במסקנת המשטרה כי משה אסין-חסין נספה בשדה באותו היום בו נעלם. השוטרים אף העלו השערה כי משה אסין נטרף על-ידי תנים.

נלקח מאתר yaldei-teiman

כל הזכויות שמורת לחברת HadarNET